McDonald's, Coca-Cola'nın 100. yıldönümünü müzik aracılığı ile kutluyor

McDonald's her yaz Coca-Cola şişelerini ön plana çıkarır.

Coca-Cola'nın 100. yıldönümünü kutlamak için McDonald's, Deezer'ı Coca-Cola'nın 1920'deki kuruluşundan bu yana geçen her on yılı gösteren 10 çalma listesi oluşturması için davet etti.

Bu kampanyayı tanıtmak için çok cihazlı bir medya planı oluşturuldu.

} Ağustos 2019
Fransa
Sponsorlu çalma listesi