Markanın kullanıcılarıyla müzik iletişimi kurarak kimliklerini güçlendirmesi için bir profil oluşturduk

Chillaround'un marka imajını ve farkındalığını uzun vadede geliştirmek için, editoryal destekle müzik yoluyla farklı bir marka varlığı oluşturmalarına yardımcı olduk:

} 1 yıl: 2015

Fransa

Marka profili